0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Chat with Me

Hội viên Trần Đại Dương - Từ Thị Thúy Phượng

Ai cũng nói mấy ngày lễ đi chơi làm gì cho nó cực! Nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng để đặt phòng, đặt xe và chỗ ăn từ trước thì chuyến đi chơi là rất tuyệt. Như gia đình tôi vậy !

Hình ảnh gia đình mình chụp trong kỳ nghỉ ở Resort Madama Cuc Saigon Emerald tại Mũi Né.