0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Tin tức

Thư mời tham dự Hội thảo "Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm"

NVBHC trân trọng kính mời Quý Hội viên đến tham dự Hội thảo "Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm" ngày 31/10/2015. Đây là hội thảo đặc biệt ưu tiên dành cho Quý Hội viên của NVBHC. Chương trình do NVBHC phối hợp với Dale Carnegie Việt Nam tổ chức.