0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Minigame

Tháng 4.2015: Gia Đình Là Tất Cả - Hình Ảnh

Hình ảnh trao giải chương trình Gia Đình Là Tất Cả của Ninh Van Bay Holiday Club

image

Bông Tóc Rối

image

Van Tinh Nguyen

image

Bạn của Phạm Quang Hải đến nhận giải thay :)

Danh sách các bạn đã nhận giải thưởng:

  1. Bông Tóc Rối (https://www.facebook.com/hoaluutam)
  2. Van Tinh Nguyen (https://www.facebook.com/vantinh.nguyen.90038)
  3. Hải Quang Phạm (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003406513061)