0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Minigame

Tháng 3.2015: Trả Lời Hay Nhận Ngay Quà Tặng - Hình Ảnh

Hình ảnh trao giải thưởng chương trình Trả Lời Hay Nhận Ngay Quà Tặng ở Ninh Van Bay Holiday Club

1. Vàng Vàng Oanh (https://www.facebook.com/le.yenoanh.10)

Bố của bạn Nguyễn Thị Trương Thùy đã đến nhận nhận giải thưởng thay.

 

Trả Lời Hay Nhận Ngay Quà Tặng

Trên website:

Trên Facebook: