0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Minigame

Tháng 3.2015: Qùa Tặng 8.3 King BQQ - Hình Ảnh

Hình ảnh trao giải thưởng chương trình Qùa Tặng 8.3 Gift Voucher King BQQ ở Ninh Van Bay Holiday Club

Bạn Phạm Quốc Định & bạn Sương Võ

Bạn Sương Võ

Bạn Châu Phụng Giao (Hung Zhuru)

Bạn Mến Mít

Bạn Nguyễn Phương, nhận quà giúp bạn Thư Lê

Bạn Mẹ Bé May và con đến nhận giải thưởng

Bạn của Joni Võ lên nhận thay giải thưởng

 

Danh sách các bạn đã đến nhận thưởng:

 

Ninh Van Bay Holiday Club sẽ cập nhật danh sách khi các bạn trúng giải đến nhận thưởng.

----

Qùa Tặng 8.3 King BQQ