0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Minigame

Tháng 2.2015: Chia Sẻ Khoảnh Khắc - Hình Ảnh

Hình ảnh trao giải chương trình Chia Sẻ Khoảnh Khắc

Bạn Công Danh nhận giải thưởng tại Tp. Hồ Chí Minh

Bạn Thảo Thanh Tống, Trúc Phương Nguyên, Tâm Phạm nhận giải thưởng tại nhà

Bạn Kim Duyen, Van Yeu và Huynh Trang đã nhận được giải thưởng tại nhà

 

 

Danh sách các bạn đã nhận thưởng:

Tại Tp. Hồ Chí Minh

Tại Tp. Hà Nội

Tại Nhà

Ninh Van Bay Holiday Club sẽ cập nhật danh sách khi các bạn trúng giải đến nhận thưởng.

----

CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC